Strategiskt inköp

Vi driver ert strategiska besparingsprojekt i mål.

Strategiskt inköp innebär att vi levererar besparingsprojekt som skapar långsiktigt värde för ert företag. Varje sparad krona är en krona på resultatet. Anlita SPM som strategisk inköpspartner för att planera och genomföra inköp som uppfyller era KPIer och ökar lönsamheten. Med expertis och affärsmannaskap överblickar och analyserar vi nuläget och identifierar nödvändiga åtgärder för att uppnå de inköpsstrategiska målsättningarna inom varje affärsområde.

Inköp är en affärskritisk faktor

Med en inköpsstrategi som baseras på er affärsstrategi, kommer inköpsmålen att bidra till era övergripande affärsmål. Har ni rätt leverantörsbas? Bidrar de optimalt till era affärsmål? Hur uppnår vi sänkta kostnader med bibehållen eller ökad leveransprecision? Dessa är bara några av frågorna som vi besvarar och följer upp med lämpliga rekommendationer.

Agera nu och frigör resurser till annat!

Vänta inte med det strategiska besparingsprojektet tills ni har tid över! Dra istället nytta av SPMs stora expertkunskap som strategisk inköpspartner. Med vår hjälp säkerställer ni att arbetet genomförs på ett seriöst och måluppfyllande sätt, samtidigt som ni frigör intern kraft och energi till andra affärsdrivande projekt.

Trygg process och korrekta resultat

Exakt utformning av varje besparingsprojekt anpassas naturligtvis till den aktuella kundens specifika förutsättningar och behov. Vi på SPM har arbetat med inköp under sammanlagt nästan 50 år, i ledande roller inom stora och internationella organisationer. Vår breda, mångåriga erfarenhet säkrar kvaliteten i projektet genom att borga för kort startsträcka, god struktur, trygg leverans och korrekta slutresultat.

Så arbetar vi med strategiskt inköp

1. Marknadsanalys
Har ni rätt leverantörer?

2. Leverantörsutveckling
Kan ni utveckla dagens leverantörer eller bör någon/några bytas ut?

3. Kostnadsstruktur
Hur allokeras kostnaderna idag?

4. Inköpsprocess
Hur görs dagens inköp?

5. Inköpsresurs
Vem gör dagens inköp?

6. Målsättning & KPIer
Uppföljning och utvärdering.

spm illustration

Har du frågor om strategiskt inköp?

Kontakta SPM!