Inköp on demand

Öka lönsamheten genom att sänka kostnaderna.

Inköp on demand innebär att vi arbetar taktiskt för att få omedelbar effekt. SPM förtydligar vart pengarna går idag och presenterar möjligheter till både besparingar och ökad kvalitet. Vilka leverantörer uppfyller era behov på bästa sätt? Hur kan ni minska transportkostnaderna? Hur kan ni uppnå en bättre utnyttjandegrad av era resurser? Vi hittar svaren och lösningarna som leder till smartare inköp.

Bättre inköp utvecklar er affär

Det handlar om mycket mer än att lägga en order. Inköp är i själva verket en affärskritisk faktor som kan stärka företagets utveckling. Som experter på inköp vill SPM sprida kunskapen om den stora affärspotentialen i att sänka inköpskostnaderna. Många företag tittar främst på intäktssidan när de vill öka sina resultat. Det är dock väldigt kostsamt att öka försäljningen, medan minskade kostnader ger omedelbara effekter på lönsamheten. Varje sparad krona är en krona på resultatet. Den här potentialen ligger ofta bortglömd och outnyttjad under befintliga avtal som får löpa på år efter år. Det vill SPM ändra på!

Lägre kostnader ger konkurrensfördelar

Det finns mängder av förbättringar att uppnå genom ett taktiskt inköpsprojekt, eller inköp on demand, som vi kallar det. Genom att minimera antalet fakturor och leverantörskontakter minskar vi administrationsbehoven. En tydligare övergripande bild av kostnadsstrukturen underlättar resursplanering och synliggör framtida investeringsbehov. Förutom att generera högre marginaler kan lägre kostnader på sikt ge möjlighet till merförsäljning och utökade marknadsandelar.

En trygg process från analys till kontrakt

Ett taktiskt inköpsprojekt skapar inte bara insikter om vilka förändringar din organisation behöver. Det tillhandahåller dessutom en karta över de insatser som krävs för att lyckas. SPM kan erbjuda dig och ditt företag en helhetslösning som innebär att vi tar hand om allt från kostnadsanalys till kravställning och kontraktsskrivning.

Anlita en expert på smartare inköp!

Du är expert på din affär. Vi är experter på professionella inköp. Tillsammans kan vi sänka dina kostnader samtidigt som vi optimerar kvalitet och leveransprecision genom tuff kravställning och förhandling med dina leverantörer, nya eller befintliga.

Så arbetar vi med inköp on demand

spm illustration

1. Kostnadsanalys
Har varan rätt pris?

2. Marknadstest
Vilka alternativa leverantörer finns?

3. Offertförfrågan
Definiera kravställning / RfQ

4. Offertanalys
Analysera kostnaderna

5. Offertförhandling
Optimera kostnaderna

6. Kontraktsskrivning
Formulera ramavtal

Har du frågor om inköp on demand?

Kontakta SPM!