Om SPM

SPM är experter på lönsamma inköp.

SPM står för Strategic Purchasing Management. Företaget startades 2013 av Artur Bielinski och Stefan Zachrisson, som tillsammans har 47 års erfarenhet av professionella inköp. Med välbeprövad kompetens och stort engagemang fortsätter de nu att sänka sina kunders kostnader genom medvetet och aktivt inköpsarbete.

Hur länge har du arbetat med inköp?
– Jag har 19 års erfarenhet av inköp från ett brett spektrum av olika industrier: Automotive, både tillverkare och leverantörsled, processindustri och legotillverkning inom energisektorn, samt livsmedelsindustrin.

Vilka roller har du haft?
– Jag har arbetat som inköpschef, projektledare med fokus på inköp, strategisk inköpare och operativ inköpare.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Mötena och interaktionen mellan människor, både säljare och köpare. Att den ena dagen inte är den andra lik, och möjligheten att se nya platser när man besöker olika leverantörer och deras produktion. Jag uppskattar också tävlingsmomentet i en förhandling.

Vilka personliga egenskaper gör dig till en skicklig inköpspartner?
– Affärsmannaskap och professionalism. Analytisk förmåga; jag drar snabba slutsatser som efter granskning oftast visar sig vara korrekta.
Min förhandlingsvana gör att jag är orädd och vågar ställa de jobbiga frågorna, både internt och externt. Jag genomför och implementerar – jag är en ”doer”!

Vilken är din största professionella framgång?
– Svårt att välja, men ett exempel är när jag förhandlade fram ett nytt transportavtal som resulterade i en 63-procentig besparing för min uppdragsgivare jämfört med vad man hade betalat innan. En annan framgång var när jag på bara två stycken leasingbilar fick en bättre rabatt än det stora företaget som leasade 300 bilar från samma leverantör.

Vad brukar uppdragsgivare bli mest förvånade över när de arbetar med SPM?
– Hur snabbt vi kan göra en strategiskt korrekt analys baserad på enbart den data som kunden förser oss med från sin leverantörsreskontra. De inser att vi vet vad vi pratar om och att vi förstår även deras unika situation när vi presenterar förbättringsförslag baserade på ovan analys.

Hur länge har du arbetat med inköp?
– Jag har arbetat med inköp sedan 1990, varav 17 år i fordonsindustrin.

Vilka roller har du haft?
– Olika ledande roller, som bland annat inköpschef, inköpsansvarig, logistikansvarig, projektinköpare och strategisk inköpare.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Jobbet som inköpare är väldigt varierande, vilket för mig är stimulerande. Ena dagen arbetar jag fram strategin för de rutiner och processer som ska följas i valet av nya leverantörer, och redan nästa dag får jag möjlighet att tillämpa dem i praktiken. Det allra roligaste för min del är analysfasen när leverantörernas offerter ska granskas. Uppfyller de våra krav? Hur och vad kan vi ifrågasätta för att nå en optimal kostnadsnivå på varan eller tjänsten? Hur lägger vi upp taktiken inför respektive förhandling? En annan sak som gör arbetet intressant är att man har mycket kontakt med människor på alla nivåer i företaget, både internt och externt.

Vilka personliga egenskaper gör dig till en skicklig inköpspartner?
– Mina starkaste sidor som inköpare är min analytiska förmåga och min förmåga att snabbt sätta mig in i situationer för att se möjligheter till en snabb och bra lösning.

Vilken är din största professionella framgång?
– Varje projekt är en stor framgång i sig. Min breda och mångåriga erfarenhet av fordonsindustrin har resulterat i en lång rad förbättringar och besparingar.

Vad brukar uppdragsgivare bli mest förvånade över när de arbetar med SPM?
– Vår förmåga att snabbt läsa av vad som är eller kommer att bli ett problem och att samtidigt presentera ett förslag på lämplig lösning. Det behöver kanske inte alltid vara ett problem; det kan helt enkelt vara ett område som blir ännu bättre av att man ser över sin process eller rutin.