spm inköpspartner

Öka din lönsamhet med
en professionell inköpspartner!

Som inköpspartner hjälper SPM svenska företag till ökad lönsamhet genom sänkta kostnader. Med expertis och professionalism analyserar vi aktuella inköp och priser, förhandlar fram rätt villkor och tecknar avtal som ger reella, mätbara besparingar för våra kunder.

Varje sparad krona är en krona på resultatet

SPM är specialister på att hitta de leverantörer som ger dig rätt kvalitet till rätt pris, med högsta leveransprecision. Hos SPM får du tillgång till nästan 50 års samlad expertis och erfarenhet av professionella och lönsamma inköp. Fokusera på din kärnverksamhet och lämna spendanalys, kravställning, förhandling och avtalsskrivning med mera till oss. Du får garanterat värde på både kort och lång sikt.

Hur kan vi på SPM hjälpa dig?

Strategiskt inköp

Anlita oss som strategisk inköpspartner för långsiktigt värde­skapande besparings­projekt.

Läs mer...

Inköp on demand

Med inköp on demand levererar SPM omedelbara besparingar och ökad leveransprecision.

Läs mer...

Några kunder

dev port
emerson